• Βήμα 1ο. Καψάλισμα                                                    
  • Βήμα 2ο. Προετοιμασία

  • Βήμα 3ο. Σπορά  

  • Βήμα 4ο. Σκάλισμα Φακής

 • Βήμα 5ο. Βγάλσιμο  

     

 • Βήμα 6ο.  Αλλώνισμα με παραδοσιακή μηχανή

 • Βήμα 7ο. Τριέρισμα  (Προσφερόμενη Υπηρεσία)       

                                                         

 • Βήμα 8ο. Διαλογή

   • Βήμα 9ο Εκφόρτωση Φακής
  • Βήμα 10ο Τυποποίηση