Η καλλιέργεια γινόταν για κάλυψη οικογενειακών αναγκών και συγγενικών προσώπων και τα στρέμματα ανερχόντουσαν σε σαράντα.

          Η σπορά γίνεται το Νοέμβριο με παρεμφερή τρόπο με τα σιτηρά. Το Μάρτιο γίνεται το σκάλισμα (βοτάνισμα) χειρονακτικά. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου γίνεται το ξερίζωμα του φυτού χειρωνακτικά το οποίο παραμένει στο χωράφι για μια εβδομάδα περίπου. Στη συνέχεια, αλωνίζουμε το φυτό με παραδοσιακή αλωνιστική μηχανή η οποία κάνει το διαχωρισμό φυτού-καρπού.

          Παίρνουμε τον καρπό και κάνουμε διαλογή με τη μέθοδο λυχνίσματος αφαιρώντας τα ξένα σώματα. Στη συνέχεια το προϊόν «ψήνεται» (απεντόμωση) σε παραδοσιακό φούρνο προκειμένου να απαλλαγεί από ζωντανούς οργανισμούς.